راههای ارتباطی ما

سایت بینوکولارز

دسته بندی ها
نورافکن قدرتمند police

نورافکن دستی

کفی افزایش قد btall اصل

پروتز افزایش قد

ترازوی زرگری

داشتن اطلاعات اولیه در باره منطقه کوهنوردی

داشتن اطلاعات اولیه در باره منطقه کوهنوردی

داشتن اطلاعات اولیه در باره منطقه کوهنوردی

داشتن اطلاعات مقدماتی در خصوص منطقه ای که قصد دارید ، کوهنوردی نمائید ، از لازمات کوهنوردی میباشد و بدون رعایت موارد زیر بروز مشگلات نیز متصور خواهد بود.

نام و ارتفاع قله مورد نظر و موقعیتهای جغرافیایی آن، که در چه رشته کوهی واقع شده است و از جهات چهارگانه با چه رشته کوههای
دیگری ارتباط دارد، راههای رسیدن به مبدأ صعود، محل و ساعت حرکت وسیله نقلیه عمومی و نام آبادیهای مسیر تا مبدأ، فاصله بین آبادیها
به کیلومتر، چگونگی راههای آسفالته خاکی )جیپ رو( و مالرو منتهی به قله، مسیرهای زمستانی و تابستانی عوارض طبیعی یا مصنوعی
موجود در مسیر صعود برای راهنمایی مسیر مانند چشمه، تک درخت، دیواره، برج سنگی، دکل برق، باران سنج و ۱۱۱ اطلاع از محل و
ارتفاع جان پناه یا پناهگاههای مسیر، محلهای مناسب برای چادر زدن، اطلاع از چشمه های آب و در صورت فنی بودن قسمتی از مسیر،
داشتن وسایل فنی مورد نیاز، اطلاع از منطقه و مسافت و زمان بین دهکده تا قله و جانپناه. قبل از حرکت و برنامه رفتن به منطقه، دوستان
کوهنورد و خانواده خود را در جریان صعودتان قرار دهید و آدرس منطقه مورد نظر و مبدأ صعود را روی کاغذ بنویسید تا در صورت
لزوم، اطلاع کافی در اختیار نجات دهندگان شما باشد.

پایان مبحث داشتن اطلاعات اولیه در باره منطقه کوهنوردی

مطالب آموزشی دیگر

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
  • لیزر سبز چندکاره
  • کارد شکاری
  • ترازوی جیبی زرگری
  • پمپ باد فندکی ماشین
  • چاقوی پرتابی
<