راههای ارتباطی ما

سایت بینوکولارز

دسته بندی ها
نورافکن قدرتمند police

نورافکن دستی

کفی افزایش قد btall اصل

پروتز افزایش قد

ترازوی زرگری

پوشش لنزهای دوربین شکاری

 پوشش روی لنز (LensCoating)

لنز دوربین شکاری

 زمانیكه یك دسته پرتو نور از یك شیء به یك قطعه لنز تابیده می‌شود، قسمتی از نور از آن به حالت شكست خارج می‌شود و از لحاظ تئوری باید در نقطه كانونی با محور اصلی عدسی تلاقی پیدا كند. قسمتی از نور نیز منعكس می‌شود و اگر لنز بدون پوشش باشد، حدود 5 درصد آن منعكس می‌شود.بزبان ساده این 5% نور هدر میرود.ساختار شیمیایی و آرایش مولكول كریستال‌های شیشه لنز باید به گونه‌ای باشد كه نور در هنگام عبور از آن دچار پراكندگی نشود. هر لنز كه  در دوربین قرار گیرد، دارای دو وجه آزاد یا سطح انعكاس است، تعداد این وجوه در یك دوربین دوچشمی ممكن است تا عدد 16 برسد. در صورت عدم وجود پوشش روی این وجوه آزاد در مجموع نیمی از نورهای گسیل شده ازجسم از دوربین عبور نكرده و به چشمان بیننده نمی‌رسد ( هدر میرود ).  اخیراً با پوشش چندلایه‌ای روی وجوه لنزها با موادی كه خاصیت ضدانعكاسی برای طول موجهای مختلف نور را دارند، میزان انعكاس نور تا حد 0.25 درصد برای هر سطح كاهش داده شده است. که  بفرض اگر دوربین دوچشمی با 16 لنز را در نظر بگیریم این هدر رفت نور حدودا عدد 4 میشود
 

پوشش لنز دوربینهای شکاری

 

انواع پوشش لنز و منشورها:

انواع پوشش لنز دوربین

 
1- Coated Optics: در این نوع پوشش یکی از سطوح یک یا چند لنز دوربین اندود می شوند.
 
2- Fully Coated : در این نوع تمامی فضای بین لنزها اندود می شود.

3- : Multi- Coatedدر این حالت یک یا چند سطح ازیک یا چند لنز در دوربین، از دو طرف اندود می شود. به همین دلیل ممکن است بعضی از لنزها اندود نشود و یا بعضی از لنزها فقط در یک جهت اندود شود.

4-  Fully Multi- Coated: که تمام فضای بین لنزها از دو جهت اندود می شود و بهترین نوع پوشش در لنز است و البته از انواع دیگر گرانتر هم می باشد.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
  • لیزر سبز چندکاره
  • کارد شکاری
  • ترازوی جیبی زرگری
  • پمپ باد فندکی ماشین
  • چاقوی پرتابی
<