آموزش کمپینگ شکار کوهنوردی بینوکولارز

آموزش تیراندازی با تفنگ بادی بصورت نشسته

در حالت تیراندازی نشسته با تفنگ بادی پای چپ عمود بر زمین و کف پای راست زیر نشیمنگاه و یا پنجه پا روی زمین و پاشنه زیر نشیمنگاه قرا می گیرد

آموزش تیراندازی درازکش

آموزش تیراندازی درازکش

دست چپ باید روی لوله تفنگ و دست راست قبضه تپانچه ای شکل را می گیرد

دسته بندی ها:   شکار

دیدگاه ها