آموزش کمپینگ شکار کوهنوردی بینوکولارز

برج وباروی قدیم از اماکن دیدنی یزد

برج وباروی قدیم از اماکن دیدنی یزد

درگذشته شهرها برای درامان ماندن از هجوم غارتگران ودشمنان،مجهز به حصار وبرج وخندق ودروازه قلعه می شدند.اکثر این برج و باروها از بین رفته اند و آثاری از آنها برجای نیست

یزد از معدود شهرهایی است که هنوز قسمت هایی از برج و باروی آن پابرجاست . امروزه از حصار یزد و برج های گسیخته و متصل به آن که در عهد ” جامع جعفری ” تعداد نود برج بود و هر برج ، بیست مستحفظ داشت ، قسمت هایی کمی به باقی مانده است.

بازدید از برج و باروی دیدنی یزد را از دست ندهید

دسته بندی ها:   اطلاعات سفر

دیدگاه ها