آموزش کمپینگ شکار کوهنوردی بینوکولارز

مجموعه دیدنی امیرچخماق واقع در یزد

مجموعه دیدنی امیرچخماق واقع در یزد

مجموعه دیدنی امیرچخماق

امير جلال الدين چخماق از سرداران و امرا شاهرخ تيموری و حاکم يزد با همکاری همسر خود فاطمه خاتون در جهت آبادانی يزد مجموعه ای دیدنی شامل تکيه، ميدان، حمام، کاروانسراها، خانقاه، قنادخانه، چاه، سرداب و از همه مهمتر مسجد امير چخماق را بنيان نهادند.

سنگ نصب شده در کرباس مسجد، به طرف ميدان و نثر وقفنامه بر آن به خط نسخ می باشد و شبکه های ظريف از کاشی های معرق، دور خارجی گنبد محراب صفه ی اصلی با طاق نمای مقرنس کاری شده قرار دارد و اين مسجد را از نظر مرتبه زيبايی بعد از مسجد جامع قرار داده است. اين بنا مسجد جامع نو نيز ناميده شده است. اين مجموعه در قرن هشتم هجری قمری بنا نهاده شده است.

دسته بندی ها:   اطلاعات سفر

دیدگاه ها